In de zorgsector woedt een belangrijk debat over de toekomst van de ouderenzorg. Er zijn recente voorstellen om Hulp bij Huishouden uit de Wmo te schrappen, één van de opties die genoemd worden om de zorgsector te hervormen. Deze suggestie baart ons grote zorgen,...

Lees meer