Belang van Hulp bij Huishouden in de spotlight: Een gezamenlijke boodschap van zorgorganisaties

In de zorgsector woedt een belangrijk debat over de toekomst van de ouderenzorg. Er zijn recente voorstellen om Hulp bij Huishouden uit de Wmo te schrappen, één van de opties die genoemd worden om de zorgsector te hervormen. Deze suggestie baart ons grote zorgen, omdat dit een cruciaal onderdeel is van zorg thuis. ThuiszorgInHolland en meer dan 50 andere zorgorganisaties hebben zich verenigd in een position paper, waarin we benadrukken dat Hulp bij Huishouden veel meer is dan alleen poetswerk.
Hoewel het schrappen van Hulp bij Huishouden slechts één van de opties is die wordt overwogen, is het voor ons van belang om te onderstrepen dat er diverse voorstellen zijn om de kwaliteit van zorg te behouden en de betaalbaarheid te garanderen. Ons doel is om aan te tonen dat het schrappen van Hulp bij Huishouden juist het tegenovergestelde effect zal hebben. We willen onze rol in deze bredere discussie erkennen en benadrukken dat het behoud van Hulp bij Huishouden essentieel is.
Ons position paper groeit in steun, met organisaties die dagelijks hun logo delen om deze boodschap te onderschrijven en zo de discussie te versterken. Bezoek meerdanpoetsen.nl om het position paper te lezen en deel dit om de discussie te verbreden. We nodigen iedereen uit om ons te steunen en mee te helpen deze boodschap te verspreiden. Laten we samen streven naar een toekomst waarin zorg toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen die het nodig heeft.