Over ThuiszorgInholland

Thuiszorgservice met oog op de mens

ThuiszorgInHolland is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie. Vanaf de eerste dag van ons bestaan hebben wij ons gespecialiseerd in het leveren van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
De kracht van onze organisatie is dat we op het gebied van zorg en welzijn groot geworden zijn, door klein te blijven. Met ons kleine team op het hoofdkantoor ondersteunen wij onze collega’s in het land en zorgen wij ervoor dat zij de best passende ondersteuning aan huis kunnen bieden.
Door in te spelen op de snelle veranderingen in de zorg, zijn wij vanaf 2008 snel gegroeid in de Thuiszorg. Wij richten ons op de doelgroep chronisch zieken en ouderen en opereren in heel Nederland. Inmiddels zijn wij actief in 7 provincies. Wij werken uitsluitend in opdracht van gemeenten.
Uiteraard beschikken wij over het HKZ kwaliteitscertificaat en worden hier jaarlijks op getoetst. Overigens is onze organisatie een erkend opleider in ECABO en zijn wij Calibris gecertificeerd.

Zorg en welzijn

Thuishulp van goede kwaliteit, met veel aandacht voor de werknemers en de cliënten. Dat is waar wij voor staan. Zorg en welzijn is aandacht hebben voor mensen. Zoek je werk of wil je graag thuishulp aanvragen? Bekijk de rest van de website of neem direct contact met ons op.

Visie

Thuiszorg voor en door mensen,

Iedereen is welkom

Missie

 • Zorg verlenen en ondersteuning aan zieke en kwetsbare mensen in hun eigen huis
 • Stimuleren van hoop, doorzettingsvermogen en levensgeluk
 • Het verschil maken voor mensen zodat ze zelfstandig verder kunnen

Onze cliënt:

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de cliënt, maken contact, delen onze bevindingen en verlichten het leven van die mensen die ons zijn toevertrouwd, ook al is dat soms maar voor enkele korte momenten.

Zelfbewust:

Onze medewerkers zijn zelfbewust en degelijk en staan met beide voeten in de maatschappij.

Scope:

Onze organisatie en zorgdiensten staan niet centraal. Wij staan in dienst van (tijdelijk) kwetsbare mensen in de maatschappij, die ondersteuning hard nodig hebben.

Onze zorg is:

Juiste zorg, op het juiste moment door de meest geschikte medewerker waar dan ook in Nederland. Zorg draait om mensen, niet in de eerste plaats om geld.

Verantwoording:

Alle medewerkers krijgen alle ruimte om hun verantwoording te nemen en worden daartoe aangemoedigd.

Onze waarden:

Iedereen is welkom. We helpen klanten zelfstandig te blijven in een veilige omgeving. We luisteren met respect naar elkaar, zijn eerlijk, betrouwbaar en nemen verantwoordelijkheid.

Doelmatig:

Gemeenschapsgeld voor zorg besteden wij ook aan zorg en niet aan bijzaken. Matigheid en beheersing van de beperkte middelen staan hoog in het vaandel.

Toekomst

De mensen achter ThuiszorgInHolland hebben een rotsvast vertrouwen in de toekomst van onze organisatie.

Oudere mensen blijven, het worden er door de vergrijzing absoluut en relatief steeds meer.

“De mate van de beschaving van een land kun je afleiden aan de manier waarop het met oudere mensen omgaat”.

De regering zal de komende jaren gaan bezuinigen op de zorg. Er zal met minder middelen en mensen hetzelfde of zelfs meer moeten worden gedaan. Dat betekent dat de zorg anders georganiseerd moet worden. De overheid is van mening dat de zorg dichter bij de burger geleverd moet worden. Men heeft de drempel om in aanmerking te komen voor een opname in een verzorgingshuis verhoogd. Wanneer mensen een lichte zorgbehoefte hebben ( Zorg Zwaarte Pakket 1,2 en 3) moet men de zorg thuis gaan ontvangen (Thuiszorg).

De toekomst van de ouderenzorg ligt in de thuiszorg. Er zal echter ook veel meer dan vroeger verwacht worden van mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen. De professionele zorg zal daarom steeds meer moet samenwerking met de informele kring rond de cliënt.

De komende jaren zal ‘zorg op afstand’ / e-health steeds belangrijker worden. Begeleiding zou soms ook voor een deel via de Webcam kunnen verlopen, tussen de verpleegkundige op kantoor en de cliënt thuis.

Zorg draait allereerst om mensen. Het stelt organisaties in staat om complexe zorg te verlenen met gediplomeerde medewerkers.

ThuiszorgInHolland is een zeer slagvaardige, flexibele organisatie en is daardoor in staat om proactief klaar te zijn voor de veranderingen in de Zorg.
Door het invoeren van webbased technieken om ook zorg, en het organiseren van zorg op afstand te faciliteren.

Uiteindelijk zijn wij zo goed als de laatste keer dat een van onze medewerkers bij onze cliënt is geweest om zorg en ondersteuning te verlenen. Dat laatste weten wij maar al te goed!

Werkgever

Onze specialisatie

ThuiszorgInHolland is opgericht in 2008. Wij zijn gespecialiseerd in thuiszorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij bieden huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding.

  Wij richten ons op de doelgroep chronisch zieken en ouderen. Ons werkgebied is heel Nederland. ThuiszorgInHolland hanteert de cao VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg).

  Opleidingen / stages

  Wij zijn een erkent opleider en ECABO en Calibris gecertificeerd. 

  Wij hebben stageplaatsen voor de richtingen administratief, secretarieel, financieel.
  Kijk voor meer informatie op de pagina Werken bij TIH – stages.