Een veelgestelde vraag

Wat is huishoudelijke ondersteuning plus (of huishoudelijke hulp 2)?

De juiste huishoudelijke ondersteuning kan bijzonder belangrijk zijn om een cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Want sommige cliënten hebben net iets meer hulp dan andere cliënten nodig om in de samenleving mee te doen.

Zij hebben vaak begeleiding nodig om hun huishouden structuur te geven, aangezien zij dit niet zelf meer kunnen doen. Denk hierbij aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of beginnende dementie.

Als er een ondersteuning bij het huishouden nodig is, dan kan dit via de gemeente aangevraagd worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt er immers via de gemeente voor dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen.

Er zijn voor dat doel drie categorieën van huishoudelijke ondersteuning:

Categorie 1. Huishoudelijke ondersteuning (HO) of Huishoudelijke hulp 1 (HH1)
Dit is enkel een ondersteuning bij het schoonmaken van een woning. Deze ondersteuning kan uit licht of zwaar huishoudelijk werk bestaan. Maar ook de verzorging van bijvoorbeeld was- en strijkgoed.

Categorie 2. Huishoudelijke ondersteuning plus (HO+) of Huishoudelijke hulp 2 (HH2)
Bij deze ondersteuning is er naast de standaard huishoudelijke ondersteuning ook mogelijk een specifieke hulp bij de organisatie van een huishouding of wellicht extra hulp bij de verzorging van kinderen.

Categorie 3. Huishoudelijke ondersteuning zorgstudio (HOZ)
Deze categorie geldt alleen voor personen die in een verzorgingshuis zelfstandig een kamer huren. Deze ondersteuning is dan enkel een zorg in natura. De zorgaanbieder bepaalt in dit geval hoe er zorg verstrekt wordt en zorgt daarbij ook voor de administratie.

Bij de HO+ ondersteuning wordt er actief geholpen een huishouden te organiseren. De thuishulp denkt in deze gevallen mee over wat er precies in huis moet gebeuren. De huishoudelijke hulp kan in dit geval iemand ook leren hoe bepaalde huishoudelijke klussen uitgevoerd moeten worden. Of helpt mee met het wassen van de kleding.

De huishoudelijke begeleiding zal in dit soort gevallen ook uit het signaleren van bepaalde situaties bestaan. De hulp bij het huishouden functioneert dan ook als ‘de ogen en oren’ van die cliënt. Als de hulp bij het huishouden veranderingen bij deze cliënt of in het huishouden constateert, dan moet dit gemeld worden zodat de juiste hulp voor deze persoon ingezet kan worden.

Enkele omstandigheden waaraan gedacht kan worden is het zien of een persoon zichzelf vervuilt. Of dat er eten in de koelkast ligt wat (ver) over de datum is. Er zou ook geconstateerd kunnen worden dat een individu aan het verzamelen slaat.

Wil je dit onderwerp op je gemak nalezen? Dat kan! Download dan hieronder het PDF document.

Gerelateerde veelgestelde vragen

Het werk als hulp bij het huishouden is heel dankbaar werk. Als zorgprofessional ben je dan ook één van de hoekstenen binnen onze zorgzame maatschappij.

Sommigen personen denken dat het werken als hulp bij het huishouden saai is. Maar dat is absoluut niet zo. Het is zonder twijfel leuk en afwisselend. Het is bovendien fijn dat je iemand in zijn of haar persoonlijke omgeving van dienst kan zijn.

Het werken in de zorg kan daarnaast ook gezellig zijn. En af en toe een grapje maken hoort er uiteraard ook bij! Veel hulpen vinden ook dat hun werk belangrijk is. Je bouwt immers een fijne band met jouw cliënten op. De cliënten staan al uit te kijken naar jouw komst. Jij bent voor hen een luisterend oor en bij sommige cliënten zelfs de enige persoon die daar over de vloer komt!

Het werken als huishoudelijke hulp bij Thuiszorg In Holland is een super flexibele, parttime baan. Je kunt in veel gevallen zelf compleet jouw uren inplannen. En de zorg die er gewoonlijk verleend wordt, vindt overdag van maandag tot en met vrijdag plaats. Zo heb je door de week en in het weekend nog voldoende tijd om je leven naar wens met andere activiteiten in te vullen.

ThuiszorgInHolland is aangesloten bij de cao VVT. De huishoudelijke hulp is ingedeeld in de specifieke
salarisschaal voor hulp bij het huishouden. Het bruto loon ligt tussen de € 11,89 en € 14,77 per uur.
Naast dit uurloon ontvangt de huishoudelijke hulp een fietsvergoeding van netto € 1,23 per dag. In
periode 5 van ieder jaar wordt er 8% vakantiegeld uitgekeerd en in periode 11 van ieder jaar 8,33%
eindejaarsuitkering.
Per 1 maart 2023 zal er een volgende CAO verhoging plaatsvinden, waarbij het bruto uurloon tussen
de € 12,25 en € 15,22 komt te liggen.

Een thuiszorgwerker verdient volgens de website loonwijzer.nl gemiddeld €1.985 bruto per maand. Het aanvangssalaris voor de thuiszorgmedewerkers in Nederland bedraagt in 2022 minimaal € 1.056 per maand. Maar na een dienstverband van 5 jaar zal dit salaris tussen de € 1.345 en € 2.711 per maand bedragen. Dit zijn bedragen die voor een werkweek van 38 uur gelden.

De thuiszorg maakt echter gebruik van verschillende loonschalen. De loonschaal van de thuishulp is daarbij de laagste schaal. Deze loonschalen zijn in de Cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg geregeld. Afgekort wordt dit de Cao VVT genoemd. Een thuishulp valt in deze Cao onder de zorghulp niveau 1. Dit was in 2021 nog als FWG 10 bekend, maar is in 2022 naar FWG 15 aangepast.

Op basis van de inzetbaarheid van een thuishulp werker, zal het bruto uurloon bij ThuiszorgInHolland minimaal tussen de € 11,89 en € 14,77 bedragen. Dit is volgens de loonschalen van de CAO VVT. Daarnaast ontvang je een 8% vakantietoeslag in de maand mei en een 8,33% eindejaarsuitkering in de maand november. Plus per gewerkte dag wordt er bovendien nog een fietsvergoeding van € 1,23 netto verstrekt.

Er wordt bij ThuiszorgInHolland van maximaal 24 uur per week werken uitgegaan. Dit biedt je zo een ideale baan voor als je jouw zelfstandige werkzaamheden als thuishulp graag met een studie, jouw gezin of mogelijk tijdrovende hobby’s wilt combineren.

Als laatste willen we graag nog het volgende goed nieuws melden: per 1 maart 2023 zal er een volgende CAO verhoging plaatsvinden, waarbij het bruto uurloon tussen de € 12,25 en € 15,22 komt te liggen.

Naast het feit dat je als thuishulp vaak op de fiets naar je cliënten gaat, is het huishoudelijk werk over het algemeen zwaar lichamelijk werk. Het is bovendien, naast de kennis en kunde om precies te weten hoe je iets goed schoonmaakt van top belang dat een thuishulp weet hoe hij of zij dit verstandig en veilig aanpakt.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de huishoudelijke hulp met de juiste materialen werkt. Materialen die door de cliënt aangeschaft moeten worden. ThuiszorgInHolland heeft verschillende instructiefilms ontwikkeld om te weten hoe deze materialen precies gebruikt moeten worden. Daarin wordt exact uitgelegd hoe de thuishulp het beste kan schoonmaken. Daarnaast zijn er ook belangrijke tips over hoe je moet tillen en bukken.

Onder de standaard huishoudelijke ondersteuning van de thuiszorg valt de hulp bij het schoonmaken en opruimen van een woning. De thuishulp komt in dit geval langs om te stofzuigen, te dweilen, het toilet en de badkamer schoon te maken, enzovoort.

Via deze zogenaamde HO ondersteuning wordt er een schoon en leefbaar huis gecreëerd. Er wordt daarnaast voor schone kleding gezorgd. En het is ook goed mogelijk dat er voor de eerste levensbehoeften eten en drinken klaargezet of aangereikt worden.

In het geval van de uitgebreidere HO+ zorg wordt er tevens voor de kinderen gezorgd. En wordt er een regie op het huishouden toegepast.

Zeker als er 3 uur lang achter elkaar bij iemand huishoudelijke hulp aangeboden wordt. Waarbij er ook wat zwaardere huishoudelijke taken zoals stofzuigen of ramen lappen gedaan wordt. Dan kan het soms zwaar zijn als dit twee keer op een dag bij afzonderlijke cliënten moet gebeuren. Dit is dan ook de reden waarom iemand als huishoudelijke hulp bij de ThuiszorgInHolland maximaal 24 uur per week werkt.

Als je in de thuiszorg werkt, dan ben je elke dag weer bij verschillende mensen thuis te gast. Dit is iets dat de thuiszorg aangenaam afwisselend maakt. De belangrijkste taak daarbij is om de hulpbehoevende daarbij zelf de regie over zijn of haar leven te laten behouden.

De zorg is daarnaast constant in ontwikkeling. Mensen leven steeds langer en blijven veelal ook langer thuis wonen. Dus dat betekent dat er ook meer professionele hulp en ondersteuning aan huis nodig is. Door de grote behoefte aan deze thuiszorg is er een tekort aan thuishulpen. Dus is er zo ook een minuscule kans dat je zonder werk komt te zitten. Deze stabiliteit geeft je meer zekerheid als thuiszorgwerker.

Het werken in de zorg geeft je bovendien de mogelijkheid om je door verschillende cursussen en opleidingen bij of na te scholen. Om jezelf zo verder te ontwikkelen of om nieuwe uitdagingen te vinden die nog meer bij jou roeping past. Voor een huishoudelijke hulp is er vaak een interne opleiding tot helpende niveau 2. Misschien is dit een roeping dat jouw zorghart nog sneller laat kloppen. Uiteindelijk is het mooie aan het werk in de zorg is dat jij je voor anderen inzet, zoals jij dat ook zelf zou willen. Het is immers werken met mensen, voor mensen. Dit is iets wat je veel voldoening en een prettig gevoel geeft. Zo zal de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt en het werk dat je met jouw hoofd, je hart en jouw handen doet je positief bezighouden.

Over het algemeen wil iemand werk verrichten dat ertoe doet en waar men gelukkig van wordt. Het gaat hier om werk dat men leuk vindt en dat interessant plus zinvol is. Vooral dit laatste speelt in de thuiszorg een extra grote rol. Bijna alle personen die in de zorg werken, doen dit dan ook uit hun persoonlijke motivatie om mensen te helpen en halen daar voldoening uit.

De vergrijzing onder de Nederlandse bevolking zal de komende jaren sterk toenemen. De zorg voor ouderen verschuift daarnaast steeds meer naar een zorg aan huis. De meeste ouderen zullen lang zelfredzaam zijn, maar er zijn ook ouderen die thuis een ondersteuning of zorg nodig hebben. Voor het aantal mensen dat thuishulp nodig heeft zijn veel thuiszorgwerkers nodig.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de thuiszorg nu al één van de sectoren is waar de krapte op de arbeidsmarkt het meest zichtbaar is. Het tekort aan de juiste arbeidskrachten is in deze sector is dan ook zeer groot.

Ondanks dat de zorgsector problemen van een hoge werkdruk met stress ondervindt. Blijft het voor veel zorgmedewerkers ontzettend belangrijk dat ze iets goeds voor andere mensen doen. Slecht gemotiveerde thuiszorgmedewerkers hebben ook zeker een negatief effect op de kwaliteit van de thuiszorg. En daarmee op de kwaliteit van ons gehele Nederlandse zorgstelsel.

Het behoud en tevreden houden van de goede thuiszorgmedewerkers is dus voor iedereen van groot belang! Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlenende organisatie, zoals ThuiszorginHolland, om ervoor te zorgen dat de zorgmedewerkers voor dit werk geschikt zijn. En dat ze daarin ook de ruimte krijgen om erin te excelleren.

Een hulp bij het huishouden biedt een aangename ondersteuning voor alle individuen die hun huishouden niet (helemaal) meer zelf kunnen doen.

De taken van een hulp bij het huishouden bestaan met name uit schoonmaken. In overleg wordt er een tijd afgesproken waar de cliënt voor de huishoudelijke ondersteuning recht op heeft. Dit is veelal tussen de 2 à 3 uur per week. Een huishoudelijke hulp kan bij zo’n werkbezoek doorgaans alle benodigde basistaken uitvoeren. Denk hierbij aan afstoffen, dweilen, stofzuigen, het schoonmaken van het toilet, de badkamer en de keuken.

Als er nog tijd over is, dan kunnen er daarnaast nog andere huishoudelijke werkzaamheden zijn die in het zorgplan beschreven zijn. Bij sommige cliënten kan het verzorgen van de was bijvoorbeeld tot de werkzaamheden horen. Of kunnen er andere extra klusjes plaatsvinden, zoals het schoonmaken van de binnenkant van keukenkastjes, de bovenkant van de deuren of een koelkast of magnetron schoonmaken.

Sommige werkzaamheden zullen echt niet elke week nodig zijn. Denk hierbij aan de binnenramen lappen of een oven schoonmaken. Er kunnen hier specifieke afspraken over gemaakt worden.

Naast het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, heeft de huishoudelijke hulp veelal ook een signalerende en aansturende taak. Deze ondersteuning kan dan bestaan uit het aanbrengen of handhaven van structuur in het huishouden.

Bovendien er is altijd wel wat ruimte voor een gezellig praatje, een goed gesprek of zonder meer een luisterend oor. Want die persoonlijke aandacht is ook behoorlijk belangrijk. Zo bouw je immers een fijne band op met jouw cliënt.

Naast het feit dat je als hulp bij het huishouden vaak op de fiets naar je cliënten gaat, is het huishoudelijk werk over het algemeen zwaar lichamelijk werk. Het is bovendien, naast de kennis en kunde om precies te weten hoe je iets goed schoonmaakt, van belang dat je weet hoe je dit verstandig en veilig aanpakt.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je met de juiste materialen werkt die door de cliënt aangeschaft moeten worden. ThuiszorgInHolland heeft verschillende instructiefilms ontwikkeld om te weten hoe deze materialen precies gebruikt moeten worden en hoe je het beste kan schoonmaken. Daarnaast zijn er ook belangrijke tips over hoe je moet tillen en bukken.
Zeker als er 3 uur lang achter elkaar bij iemand huishoudelijke hulp aangeboden wordt, kan het zwaar werk zijn als dit twee keer op een dag bij afzonderlijke cliënten moet gebeuren. Dit is dan ook de reden waarom iemand als hulp bij het huishouden maximaal 24 uur per week werkt.

De juiste huishoudelijke ondersteuning kan bijzonder belangrijk zijn om een cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Want sommige cliënten hebben net iets meer hulp dan andere cliënten nodig om in de samenleving mee te doen.

Zij hebben vaak begeleiding nodig om hun huishouden structuur te geven, aangezien zij dit niet zelf meer kunnen doen. Denk hierbij aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of beginnende dementie.

Als er een ondersteuning bij het huishouden nodig is, dan kan dit via de gemeente aangevraagd worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt er immers via de gemeente voor dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen.

Er zijn voor dat doel drie categorieën van huishoudelijke ondersteuning:

Categorie 1. Huishoudelijke ondersteuning (HO) of Huishoudelijke hulp 1 (HH1)
Dit is enkel een ondersteuning bij het schoonmaken van een woning. Deze ondersteuning kan uit licht of zwaar huishoudelijk werk bestaan. Maar ook de verzorging van bijvoorbeeld was- en strijkgoed.

Categorie 2. Huishoudelijke ondersteuning plus (HO+) of Huishoudelijke hulp 2 (HH2)
Bij deze ondersteuning is er naast de standaard huishoudelijke ondersteuning ook mogelijk een specifieke hulp bij de organisatie van een huishouding of wellicht extra hulp bij de verzorging van kinderen.

Categorie 3. Huishoudelijke ondersteuning zorgstudio (HOZ)
Deze categorie geldt alleen voor personen die in een verzorgingshuis zelfstandig een kamer huren. Deze ondersteuning is dan enkel een zorg in natura. De zorgaanbieder bepaalt in dit geval hoe er zorg verstrekt wordt en zorgt daarbij ook voor de administratie.

Bij de HO+ ondersteuning wordt er actief geholpen een huishouden te organiseren. De thuishulp denkt in deze gevallen mee over wat er precies in huis moet gebeuren. De huishoudelijke hulp kan in dit geval iemand ook leren hoe bepaalde huishoudelijke klussen uitgevoerd moeten worden. Of helpt mee met het wassen van de kleding.

De huishoudelijke begeleiding zal in dit soort gevallen ook uit het signaleren van bepaalde situaties bestaan. De hulp bij het huishouden functioneert dan ook als ‘de ogen en oren’ van die cliënt. Als de hulp bij het huishouden veranderingen bij deze cliënt of in het huishouden constateert, dan moet dit gemeld worden zodat de juiste hulp voor deze persoon ingezet kan worden.

Enkele omstandigheden waaraan gedacht kan worden is het zien of een persoon zichzelf vervuilt. Of dat er eten in de koelkast ligt wat (ver) over de datum is. Er zou ook geconstateerd kunnen worden dat een individu aan het verzamelen slaat.

Als huishoudelijke hulp of medewerker thuiszorg in loondienst verdiende je volgens het internet in 2021 een gemiddeld minimumloon van € 10,18 per uur. Maar op basis van werkervaring verdien je uiteraard meer. Na 1 jaar werkervaring kan dit gemiddeld tot € 12,10 per uur oplopen. En 2 tot 9 jaar werkervaring levert gemiddeld € 12,50 per uur op.

Als je echter naar de Cao VVT van 2022-2023 kijkt, dan verdient een thuishulp niveau 1 medewerker in de bijbehorende FWG 15 loonschaal minimaal € 12,10.

Bij ThuiszorginHolland bedraagt het uurloon echter direct al € 12,46. En dit kan daarna tot € 14,77 bruto oplopen. Dat is nog zonder een 8% vakantietoeslag en de 8,33% eindejaarsuitkering bonus. Vergeet daarnaast ook de fietsvergoeding van € 1,23 netto per gewerkte dag niet!

Laad meer